Το πρόγραμμα λέιζερ του Ηνωμένου Βασιλείου με την ονομασία DragonFire επιταχύνεται μετά από απόφαση του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου…