Η ισραηλινή Elbit Systems ανακοίνωσε τις επιτυχείς θαλάσσιες δοκιμές του συστήματος διανομής αντιμέτρων (countermeasure…