Σκοπός του συστήματος είναι η επιτήρηση μεγάλων περιοχών με όσο το δυνατόν λιγότερο προσωπικό. Η Rheinmetall συνεργάζεται για το συγκεκριμένο σύστημα με την εσθονική εταιρεία DefSecIntel…