Το Β΄ Μέρος περιελάμβανε παρουσιάσεις με γενικό τίτλο “Defence & Homeland Security expenditure and economic growth”…