Σκοπός της άσκησης, ήταν η εκπαίδευση σε περιβάλλον πολλαπλών απειλών και την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας στην προστασία κρίσιμων…