Από την Δευτέρα 05 έως την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023, οι Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) συμμετείχαν στην Πολυεθνική Άσκηση με την ονομασία…