Στη δημιουργία ενός νέου ταμείου, προκειμένου να βοηθηθούν οι χώρες να ανταπεξέλθουν στο κόστος της κλιματικής αλλαγής θα συμφωνήσει…