Εντός των επόμενων εβδομάδων ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την προμήθεια 20 αεροσκαφών F-35 με την υπογραφή του Letter of Acceptance…