Μεταξύ των συστημάτων που παρουσιάστηκαν στην φετινή έκθεση συστημάτων ασφαλείας MILIPOL 2021…