Στο παρόν άρθρο θα εστιάσουμε στην προοπτική αναβάθμισης ενός οπλικού συστήματος το οποίο ήδη υπηρετεί αρκετά χρόνια στην Εθνική Φρουρά…