Για αναστολή εφαρμογής και όχι απόσυρση της Τουρκίας από τη Συνθήκη για τις Συμβατικές Δυνάμεις στην Ευρώπη (CFE) κάνει…