Η κυπριακή εταιρεία SignalGeneriX υπέγραψε μαζί με το Cyprus Marine and Maritime Institute και τις γαλλικές εταιρείες Arkeocean και Lanego…