Για άλλη μια φορά, τα μέλη της Λέσχης Εφέδρων ΕΝόπλων Δυνάμεων (ΛΕΦΕΔ) απέδειξαν το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης τους