Το ελικοφόρο (tiltrotor) της Bell, το V-280 Valor, ολοκλήρωσε την “πτητική του καριέρα” το περασμένο καλοκαίρι…