Σκοπός μας είναι να παρουσιάσουμε τις πιθανές επιλογές της ΕΦ και δεν θα ασχοληθούμε με το κομμάτι των αιτιών που οδήγησαν στην απόφαση…