Τη δημιουργία τριμερούς συνεργασίας για την ασφάλεια, το σύμφωνο “AUKUS” ανακοίνωσαν χθες…