Το σύστημα İLTER αποτελεί ένα σύστημα ανίχνευσης και εξουδετέρωσης Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων…