Η υπόψη τεχνολογία δοκιμάστηκε πρόσφατα σε μια πρώτη αποστολή, επιδεικνύοντας πλήρεις εποπτευόμενες δυνατότητες αυτονομίας…