Σκοπός του προγράμματος AI4DEF είναι να εξετάσει τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης (A.I) σε τομείς κρίσιμους…