Από πλευράς της Διοίκησης Αεροπορίας συμμετείχε ένα ελικόπτερο AW-139, εκτελώντας προσνηώσεις και απονηώσεις στον χώρο της φρεγάτας…