Η εταιρεία Advent Technologies παρέδωσε στις Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις φορητές κυψέλες καυσίμων, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μονάδες ειδικών επιχειρήσεων αλλά και από…