Δήλωσε πως θα αναβαθμιστεί περισσότερο η αποτρεπτική ισχύς της πατρίδας μας η οποία βρίσκεται υπό κατοχή και επίσης