Ο Αρχηγός της ΕΦ διαπίστωσε το ενδιαφέρον και το ζήλο των νέων στρατιωτών στα διάφορα επιχειρησιακά αντικείμενα που εκπαιδεύονται…