Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα επενδυτές ενδιαφέρονται να εκμεταλλευτούν το 106 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκστρατείας (ΣΝΕ)