Το ΓΕΕΦ δημοσιοποίησε εντυπωσιακές φωτογραφίες από την ΤΑΜΣ «ΔΙΑΣ» η οποία αφορούσε Άμυνα Τακτικού Συγκροτήματος Μάχης επί Σημείου Στηρίγματος…