Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Στρατιωτικού αποτελεί μια αξιέπαινη πρωτοβουλία του Αξιωματικού Δημήτριου Νούση