ο ευρωπαϊκό έργο ProSPeReS φιλοδοξεί να προτείνει ένα νέο και πιο αποτελεσματικό πλαίσιο ασφάλειας για τους χώρους θρησκευτικής λατρείας…