Ύστερα από οκτώ έτη πολέμου, υπογράφεται η προταθείσα από τον ΟΗΕ συμφωνία κατάπαυσης πυρός μεταξύ του Ιράν και του Ιράκ…