Ως αποτέλεσμα συνεργασίας και συντονισμού της τουρκικής «πρεσβείας» στα κατεχόμενα, των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών…