Τη λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Παρατηρητών Νοσηρότητας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Sentinel, με σκοπό την επιδημιολογική επιτήρηση…