Καλωσορίζουμε το 2024, με αυστηρή προσήλωση στο καθήκον και με υψηλό αίσθημα της Τιμής και της υπέρτατης Ευθύνης να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις δυνατότητες…