Από 04 έως 06 Απριλίου 2023, πραγματοποιήθηκε από τη Διοίκηση Ναυτικού στο θαλάσσιο και χερσαίο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας…