Το Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Άμυνας (Dstl) του Ηνωμένου Βασιλείου, έχει βραβευτεί με το ποσό των 3,5 …