Το Διοικητικό Δικαστήριο, με απόφαση του στις 08 Δεκεμβρίου 2020, έκρινε ότι η απόφαση για αποστρατεία ανώτερου Αξιωματικού της Εθνικής…