Το πρώτο στάδιο ήταν διάρκειας 8 εβδομάδων και πραγματοποιήθηκε σε διαδικτυακή μορφή ενώ το δεύτερο ήταν διάρκειας 2 εβδομάδων…