Αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι οι συμμετέχοντες επέδειξαν υψηλό πνεύμα μονάδος, εκπαιδεύτηκαν με σοβαρότητα και μεγάλη διάθεση…