Περιλαμβάνει αδρανειακό σύστημα πλοήγησης(INS), βελτιωμένα συστήματα επικοινωνίας και μειώνει δραστικά τον χρόνο τάξης και βολής από 26 λεπτά σε μόλις 3…