Στόχος είναι να προχωρήσουν το συντομότερο με τη λειτουργία του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας (ΣΕΑ) και υπάρχει εισήγηση…