Την Τετάρτη, 08 Ιουνίου 2022, πραγματοποιήθηκε κοινή άσκηση Έρευνας-Διάσωσης Κύπρου – Ελλάδος με την ονομασία «ΣΑΛΑΜΙΣ 03/22»…