Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη Ημερίδα με θέμα “Πρότυπα στις Αμυντικές Προμήθειες” στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Άμυνας.