Στον επιμνημόσυνο λόγο του ο Υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην πολεμική δράση της Μονάδος κατά το 1974…