Τα ποδήλατα είναι αθόρυβα και επιτρέπουν στους στρατιώτες που κάνουν την αναγνώριση να κινούνται γρήγορα στο πεδίο της μάχης…