Το “Νατοικό” Πεδίο Βολής στην Κρήτη (NAto Missile Firing Installation) σημειώνει δυναμική παρουσία στις διεθνείς εκθέσεις άμυνας και ασφάλειας…