Το σενάριο της άσκησης περιλάμβανε τακτικές κινήσεις και προχωρητικούς ελιγμούς, τεχνικά γυμνάσια, καθώς και ασκήσεις επικοινωνιών…