Ως αναμενόταν ο νέος κύκλος αίματος στη Παλαιστίνη έκλεισε με ηττημένους ουσιαστικά τους αμάχους Παλαιστινίους…