Ο εν λόγω διεθνής οργανισμός ιδρύθηκε το 2009 για να προωθήσει τη συνεργασία πλήρους φάσματος μεταξύ τουρκόφωνων χωρών.