Εντός του μηνός, υπέγραψαν μνημόνια συνεργασίας το ΓΕΕΘΑ με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το ΥΠΕΘΑ με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.