Από το υλικό που αποδέσμευσε τόσο το ΓΕΕΦ όσο και το Υπουργείο Άμυνας (ΥΠΑΜ) διακρίναμε ορισμένα ενδιαφέροντα οπλικά συστήματα και μέσα …