Η ναυμαχία της Λήμνου διεξήχθη στις 18 Ιανουαρίου 1913 (5 Ιανουαρίου σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο) και ήταν…