Πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο Στρατόπεδο «ΣΤ. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ» στο Δελίκηπο, η Τελετή Διαβεβαίωσης Αξιωματικών Τάξης…